Onze waarden

Oog Attentie voor het detail
Hand Keuze voor langetermijnrelaties
Hart Attentie voor de mens achter de cijfers

Deze waarden betrekken we zowel op de patiënt en de aanvrager als op onze medewerkers en alle belanghebbenden.

Visie

Het is onze overtuiging dat de eerste- en tweedelijns hulpverlener gebaat is bij een regionaal perifeer laboratorium dat zijn medische dienstverlening ten aanzien van zijn patiënten doelmatig ondersteunt.

Missie

arrow-paarsPatiënt en arts centraal

Labo Nuytinck stelt zich tot doel de arts bij te staan in zijn beslissingsproces bij diagnose en behandeling van zijn patiënt (shared decision) en daardoor een bijdrage te leveren tot een betere gezondheid van de gemeenschap in Oost- en West-Vlaanderen.

arrow-paarsKwaliteit voorop

Hiertoe streeft Labo Nuytinck naar een levering binnen afgesproken termijn van correcte klinisch-biologische resultaten, getoetst aan internationale kwaliteitsstandaarden, door het aanbieden van ondersteunende diensten, zowel inhoudelijk (advies bij het aanvragen van testen en bij interpretatie ervan) als logistiek (ophalen van stalen, bloedafnames), dit alles gedragen door een open communicatie.

arrow-paarsEthiek

Het laboratorium engageert zich tot het verantwoord en correct gebruik van de financiële middelen, door de gemeenschap en de patiënt ter beschikking gesteld.

arrow-paarsDuurzame ontwikkeling

Het laboratorium streeft naar de toepassing van een strategie die systematisch de economische, milieu- en sociale impact in de bedrijfsvoering integreert.

arrow-paarsToonaangevende organisatie

Als organisatie wil het toonaangevend zijn in het streven naar excellente resultaten. Om toonaangevend te zijn steunt Laboratorium Nuytinck op de 9 criteria van het EFQM-model om excellente resultaten te bekomen voor zowel de klanten, de medewerkers, de aandeelhouders als de samenleving.

EFQM staat voor European Foundation for Quality Management.

De 9 criteria van het EFQM-model zijn:

  1. Leiderschap
  2. Beleid en strategie
  3. Medewerkers
  4. Partnerschappen en middelen
  5. Processen
  6. Klantenresultaten
  7. Medewerkersresultaten
  8. Samenlevingsresultaten
  9. Sleutelprestatieresultaten

Griet Nuytinck

Directeur